Štandard

ŠTANDARD  RODINNÝ NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM HOLODOM
 
ROZSAH A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
 

 • zemné práce,
 • základové konštrukcie (základové pásy a pätky) a základová doska vystužená KARI sieťou
 • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov s penetračným náterom
 • obvodové nosné murivo hr. 300 mm
 • vnútorné nosné murivo hr. 250 mm
 • vnútorné deliace priečky hr. 130mm
 • montované keramické a železobetónové monolitické preklady
 • montovaný strop betónovými tvárnicami
 • strešný plášť z fóliovej strešnej izolácie
 • klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
 • príprava pre nerezový komín
 • vonkajšie plastové okna, dvere 6 – komorové, izolačné trojsklo Ug=0,6 W/Km2

      farba: exteriér/interiér – antracit/biela

 • parapety hliníkové exteriérové farba antracit, plastové hliníkové farba biela – obytné miestnosti
 • príprava pre exteriérové motoricky ovládané priznané žalúzie – U kastlíky
 • vnútorné inštalácie:

      vodovod     - plast-hliníkové rozvody
      kanalizácia - PVC potrubie
      elektroinštalácia - kompletné káblové rozvody s  domovým rozvádzačom       

 • vnútorné vápennocementové štukové omietky stien a stropov, maľby stien a stropov (2 x biela)
 • tepelná izolácia podláh, betónová mazanina podláh
 • tepelná izolácia strechy v stropoch hr. 300 mm
 • kompletné podlahové kúrenie , rebríkové vykurovacie teleso v kúpeľni
 • zdroj tepla - tepelné čerpadlo
 • zateplenie obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hr. min.150 mm
 • vonkajšia silikátová škrabaná omietka
 • komplet príprava pre sanitárne zariaďovacie predmety vrátane armatúr 
 • komplet elektroinštalácia vrátane koncových prvkov (vypínače, zásuvky,)
 • príprava pre optické prepojenie ( Telekom a.s.)
 • odkvapové chodníky
 • terasa zo zámkovej dlažby

      Citystonedesign Terazza Naturo Sivá
      Citystonedesign Terazza Naturo Sivá

 • vstup do domu a parkovacie miesta zo zámkovej dlažby pre 2 osobné automobily

      Citystonedesign Top Zóna kombi Sivá

 • rozprestrenie skrývky ornice
 • príprava pre klimatizáciu v obývacej izbe